Návrh a realizácia interiérov

Jednou z našich služieb je aj návrh a realizácia interiérov. Ak máte v APEX A objednaný alebo spracovaný projekt, obráťte sa na nás aj s vašim interiérom.

Návrh a realizácia interiérov

Interiér sa dá spracovať na veľa spôsobov. Preto je v tejto etape spolupráce veľmi dôležitá dôvera klienta voči architektovi a voči jeho skúsenostiam.

Optimálny čas na spracovanie ideového projektu interiéru nastáva v rámci tvorenia štúdie rodinného domu. Zároveň môže paralelne prebiehať práca na projekte na stavebné povolenie. Realizačný projekt by mal rešpektovať navrhnutý a odsúhlasený interiér.

Cenu a časový harmonogram návrhu a realizácie interiérov definujeme individuálne a po vzájomnej dohode. Cena návrhu interiéru obsahuje dva návrhy.

Prvý návrh ceny je náš pohľad a názor na riešenie definovaných miestností, farieb, materiálov alebo nábytku. Druhý návrh ceny je spracovaný po klientských podnetných a logických pripomienkach. Ďalšie návrhy sú už nad rámec dopredu dohodnutej ceny a stanovia sa individuálne, v závislosti od rozsahu a charakteru úprav.

Výsledkom návrhu interiéru sú vizualizácie miestností a prehľadné výkresy nábytku, zariaďovacích predmetov, povrchov podláh stien a stropov.

V prípade záujmu vám radi ponúkneme realizáciu interiéru s autorským dozorom.

Našli ste, čo ste potrebovali? Kontaktujte nás