aPART

Kto nevie mlčať, ten nevie ani hovoriť (latinská múdrosť).

  • aPART
  • aPART
Kto nevie mlčať, ten nevie ani hovoriť  (latinská múdrosť).
  • apart-pohl1
  • apart-pohl2
  • apart-pohl3
  • apart-pohl4
Obytné miestnosti 5
Celková úžitková plocha 153,4 m2
Zastavaná plocha 155,7 m2
Obostavaný priestor 614,1 m3
Úžitková plocha prízemia 129,7 m2
Úžitková plocha poschodia 23,7 m2
Obytná plocha 83,1 m2
Výška strechy 6,3 m
Realizácia domu od 212 000 ,- EUR*
Projekt od 4 800 ,- EUR
*cena bez DPH
Čo obsahuje projekt?
Podobné projekty