Villa K1 Karlovy Vary

Individuálny projekt Karlovy Vary. Vzácni ľudia, pre ktorých bola radosť tvoriť....dokonalá symbióza medzi architektom a klientom. Definíciu a nuansy dispozičnej náplne klienta sme pochopili a premietli do štúdie, ktorá bola s neskrývanou radosťou uvítaná. Nasledovalo jemné ladenie detailov a po relatívne rýchlom a obojstranne tvorivom dialógu sme sa preklopili do fázy projektu....

00000009
Villa K1 Karlovy Vary Villa K1 Karlovy Vary